© 2010 Detonator

Kontakt InnlandSpillene
stacks_image_A020D498-F532-4423-9523-244B1D85F1E3
stacks_image_8B0B97DB-6BE1-498B-9532-978FFE352D55
stacks_image_CCE8B7BA-9DF5-4FF6-A6A5-8DEA54D7315E
stacks_image_6EFBC62A-C2F0-42D9-9DF7-F65D56A94483
stacks_image_BD434B82-5601-49A2-A4C5-712EF85E7FCA
InnlandSpillene, et ønske
om kultursamarbeid


InnlandSpillene ble etablert som en frittstående interesseorganisasjon i desember 2008. Vi
har som visjon og mål å etablere og samle kunnskap og ressurser innen de ulike oppgavene
som kreves i arbeidet med scenekunstprosjekt, stort eller lite. Vi ønsker å arbeide med store
utendørsforestillinger, men og mindre prosjekter og oppsetninger. Imidlertid er ideen om et
bredt kultursamarbeid i innlandet er overordnet mål. Vi tror at vi sammen kan nå lenger enn
hver for oss.
At vi gjennom tilrettelegging kan få dyktige og iderike mennesker fra Hedmark og Oppland til
å komme sammen, og arbeide på felles kulturprosjekter.

Slik vil regionen bli mindre og vi kan etablere kontakter på tvers av kommune- og
fylkesgrenser og utnytte hverandres kompetanse i felles prosjekter til glede for svært mange.

InnlandSpillene skal også legge til rette for kultursamarbeid mellom amatører og
profesjonelle i alle aldre.

stacks_image_EF10CEBB-1CEF-49C3-9793-1978A0BBE48E
stacks_image_A467C366-D11B-4982-AB21-AAA2373C6038

- Asle Berteig -
Grunnlegger av InnlandSpillene

Bredt kultursamarbeid, hva er det?

• At det er åpenhet og rom for mange forskjellige uttrykk og oppsetninger

• At kulturbegrepet utvides og at det finnes ønske og vilje til å samarbeide med mennesker man ikke har jobbet med før

• At man samarbeider på forskjellige og varierte prosjekter med ulike tema

• At ulike etablerte miljøer i Innlandet samarbeider

Hovedmålet er ønsket om en god arbeidsprosess og en unik scenekunstproduksjon for
oss som bor i Innlandet. Man kan si det sånn at InnlandsREKA, er en viktig og nødvendig
ingrediens i prosessen med å få et lekkert rekesmørbrød av en bred scenekunstproduksjon
som virkelig smaker for Mjøsganen.
Denne REKA ønsker InnlandSpillene å være. REKA står i denne sammenheng for:
RESSURSER-ENGASJEMENT-KUNNSKAP-ARBEID, viktige stikkord som

InnlandSpillene ønsker å kunne bygge opp en base på, i forhold til å få flere og bredere
kultursamarbeidsprosjekter i Innlandet.
InnlandSpillene byr på en mulighet for å jobbe med noe du brenner for i større skala enn du
kunne gjort alene.Et fellesskap for utvikling av kunnskap og ideer og en arena for iverksetting
av ideene.

Siri M. Skar